MH CIRUS

Záchranářská činnost

Provádíme veškerou činnost spojenou se záchranou lidských životů a majetku pod vodní hladinou. Pomáháme při skutečných událostech, kdy je nutné zachránit nebo vyhledat osobu či nějaký předmět, ale také jako prevence a zajišťování ochrany při pořádání různých akcí a sportovních událostí.

Díky nemalým zkušenostem, dokážeme předcházet nebezpečným situacím a v případě již nastalé události, jsme připraveni jednat rychle a zajistit tu nejlepší záchranářskou péči.